Z vami smo že od leta 2005...

Skupno v boju proti raku materničnega vratu

Ob začetku evropskega tedna boja proti raku materničnega vratu konec prejšnjega meseca je na Onkološkem inštitutu Ljubljana potekala skupna novinarska konferenca. Na njej so sodelovali predstavniki državnega preventivnega programa ZORA, Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Njihovo sporočilo je bilo enotno: udeležba v programu ZORA in cepljenje proti okužbam s človeškimi papiloma virusi (HPV) rešujejo življenja.

 

Ob tem dodajmo, da je Svetovna zdravstvena organizacija lani pozvala k odpravi raka materničnega vratu, in to bi bilo možno doseči le z visoko precepljenostjo proti HPV in z učinkovitim presejalnim programom.

Kot je povedala Urška Ivanuš, dr. med., specialistka javnega zdravja in vodja programa ZORA z Onkološkega inštituta, organizirano presejanje v Sloveniji že kaže izjemne rezultate. Po njenih besedah se je od uvedbe programa ZORA leta 2003 pojavnost raka materničnega vratu prepolovila. »Slovenija se danes uvršča med evropske države z najmanjšim bremenom tega raka, medtem ko je bila pojavnost tega raka še pred nekaj leti med najvišjimi v Evropi.« Govornica je takšen uspeh pripisala velikemu zaupanju žensk v program, ki se ga redno udeležuje več kot 70 % žensk v starosti od 20 do 64 let. Žal se programa najmanj udeležujejo prav ženske nad 50. letom, ki so tudi najbolj ogrožene, da bodo zbolele za rakom materničnega vratu in da bo ob odkritju ta že razširjen.

Precepljenost še vedno prenizka

Nadja Šinkovec, dr. med., specialistka javnega zdravja, z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je predstavila program rutinskega cepljenja proti okužbi s HPV in program cepljenja zamudnic. Cepljenje se pri nas že deset let izvaja kot priporočljivo cepljenje deklic v šestem razredu osnovne šole, pa tudi tistih, ki so v letu 2009/2010 obiskovale 6. razred osnovne šole, a takrat niso bile cepljene – tako imenovane zamudnice. Za zaščito oseb, mlajših od 15 let, pred rakom materničnega vratu sta dovolj dva odmerka cepiva, za starejše pa trije odmerki. Za omenjene osebe je cepljenje brezplačno, saj se plača iz zdravstvenega zavarovanja, za vse ostale je samoplačniško.

V lanskem šolskem letu je bila precepljenost deklic 49,8-odstotna, v nekaterih delih države, na primer na Koroškem, pa dosegajo visoko stopnjo – kar 80-odstotno.

Zakaj cepljenje v tej starosti? Med 9. in 12. letom starosti imunski sistem odgovori na cepljenje z največjim številom protiteles. V tej starosti obstaja tudi večja verjetnost, da deklice še niso imele spolnih odnosov in tako še niso bile izpostavljene okužbi s HPV – zato je cepivo v tem obdobju tudi najbolj učinkovito.

Odločitev za cepljenje je odvisna od staršev – s svojim podpisom cepljenje sprejmejo ali ga odklonijo. In kot je povedala Miroslava Cajnkar Kac, dr. med., specialistka šolske medicine iz Slovenj Gradca, je ta odločitev odvisna od več dejavnikov: dobro podane in objektivne informacije o cepljenju, stalnega izobraževanja zdravstvenih delavcev o tej tematiki in od timskega dela.

Vključiti tudi dečke

Za boljšo učinkovitost cepljenja je Evropski parlament lani pozval vse članice, da v cepljenje vključijo tudi dečke, saj bi to lahko pomembno zmanjšalo možnost širjenja okužb s HPV. Kolektivno imunost bi namreč lahko dosegli le tako, da bi bili cepljeni tako deklice kot tudi dečki. V Sloveniji z uvedbo cepljenja tudi za dečke zamujamo, so pa v Slovenj Gradcu s pomočjo sredstev, ki jih prispevata Mestna občina Slovenj Gradec in občina Mislinja, naredili korak naprej – že tretje leto v šestih razredih cepijo tudi dečke in dosegajo skoraj 60-odstotno precepljenost.

Cepljenje zamudnic

Cepljenje proti virusom HPV je najbolj učinkovito pri mladih dekletih pred začetkom spolnega življenja, strokovnjaki pa priporočajo cepljenje tudi kasneje, saj lahko prepreči trajno okužbo s tistimi genotipi HPV, s katerimi se necepljena oseba takrat še ni srečala.

Kot rečeno, je tudi cepljenje zamudnic brezplačno, cepljenje lahko opravijo pri svojih osebnih zdravnikih. Ker je v generaciji, ki zdaj vstopa v program ZORA, cepljenih zgolj polovica deklet, se je pojavila potreba, da bi cepili tudi ginekologi. Za zdaj je cepljenje vseh zamudnic možno tudi na območnih enotah NIJZ, od 7. januarja letos pa tudi na Ginekološki kliniki v Ljubljani. Kot je pojasnil doc. dr. Leon Meglič z Ginekološke klinike, cepljenje priporočajo tudi tistim ženskam, ki so starejše od zamudnic, in sicer iz enakih razlogov. Tudi te se lahko cepijo pri svojih osebnih zdravnikih, na Ginekološki kliniki v Ljubljani in na območnih enotah NIJZ, vendar so ta cepljenja samoplačniška.

Kaj pa varnost?

Rezultati številnih kliničnih raziskav in podatki uspešnih nacionalnih programov cepljenja po svetu naj bi kazali, da so vsa tri cepiva proti HPV učinkovita in zelo varna. Prof. dr. Mario Poljak je izpostavil dejstvo, da v državah z visoko precepljenostjo že opažajo pomembno upadanje pojavnosti okužb s HPV, pojavnosti genitalnih bradavic, predrakavih sprememb na materničnem vratu in tudi upadanje pojavnosti raka materničnega vratu. »Velike populacijske raziskave in vse pomembne evropske in svetovne organizacije, ki skrbijo za varnost cepiv, so potrdile odličen varnostni profil vseh treh cepiv proti HPV,« je še poudaril dr. Poljak.

Priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku

Tudi Zveza slovenskih društev za boj proti raku si prizadeva za povečanje precepljenosti deklet proti HPV. Dr. Maja Primic Žakelj, dr. med., predsednica te zveze, je povedala, da so konec prejšnjega šolskega leta izvedli anketo med prvimi letniki srednjih šol o tem, ali poznajo te viruse, posledice okužb in tudi možnost preprečevanja okužb. 1799 vrnjenih anket je pokazalo, da je poznavanje virusov, še bolj pa zaščite pred njimi, zaskrbljujoče slabo. »Zato smo v letošnjem šolskem letu začeli serijo delavnic o HPV v srednjih šolah, pri tem sodelujemo s projektom Virus Društva študentov medicine Slovenije. Delavnice so med dijaki zelo dobro sprejete, tudi zaradi manjše generacijske razlike med njimi in predavateljem.

Omenjena zveza v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Onkološkim inštitutom od leta 2017 vodi pilotni projekt Priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku. V okviru tega projekta med delovno aktivnimi v podjetjih in zavodih ter v osmih ljubljanskih srednjih šolah širijo znanstveno preverjene nasvete za preventivo raka.

EDINO CEPIVO, S KATERIM PREPREČIMO RAKA

Kot je za konec povedala Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje, si želijo, da bi bila Slovenija med prvimi, ki bi odpravila raka na materničnem vratu. Pozvala je ženske, še posebej tiste, po 50. letu, da se udeležujejo preventivnih pregledov v programu ZORA. Starše in deklice šestih razredov pa k temu, da se cepijo. »V boju proti raku na materničnem vratu imamo dva učinkovita ukrepa, ki ju žal še ne izrabljamo v polni meri. Če pomislimo, da je rak na materničnem vratu edini rak, ki ga lahko preprečimo s cepljenjem, zakaj tega ne bi izkoristili?« je za konec še izpostavila predstavnica ministrstva.

V OKVIR:

Cepljenje proti okužbam s HPV za deklice v 6. razredu osnovne šole in zamudnice se plača iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za ostale ženske in moške je cepljenje samoplačniško, tako tudi za dečke. Na Nacionalnem inštitutu za zdravje pripravljajo predlog širitve programa s cepljenjem dečkov proti HPV, ki ga nameravajo predložiti Zdravstvenemu svetu.

 

Okvir 2:

Okužba s HPV je zelo pogosta. Vsaj enkrat v življenju se z visoko tveganimi HPV okuži večina spolno aktivnih moških in žensk, večina v enem do dveh letih po začetku spolnih odnosov. V starosti 20 do 25 let je v Sloveniji v vsakem trenutku okuženih okoli 25 % vseh deklet. S starostjo se pojavnost okužb s HPV manjša, veča pa se pojavnost predrakavih sprememb in raka na materničnem vratu.

 

A Presejalnega programa ZORA se še vedno premalo udeležujejo ženske med 50. in 64. letom starosti, zato so bolj ogrožene, da bodo zbolele in da bo rak odkrit pri njih v napredovalem stadiju.

B Od uvedbe programa ZORA leta 2003 se je pojavnost raka materničnega vratu prepolovila.

C Kolektivno imunost se lahko doseže le tako, da so poleg deklic v cepljenje vključeni tudi dečki.

Avtorica: Maja Korošak